Overlast van hondenpoep

Hondenpoep is nog steeds een van de grootste ergernissen van bewoners in Hellevoetsluis, zo blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor die om de twee jaar wordt gehouden. Hoewel de overlast volgens de Gemeente de laatste jaren gelijk is gebleven, wordt er de laatste maanden weer steeds meer geklaagd.

n de Ravense Hoek zijn door middel van groene paaltjes uitlaatroutes en losloopgebieden aangegeven waar honden hun behoefte mogen doen. Het baasje hoeft hier de hondenpoep niet op te ruimen. Maar daarbuiten, en dat is in het grootste gedeelte van de wijk, is de opruimplicht (met behulp van een plastic zakje) wel van toepassing. Daarnaast geldt al heel lang een verbod voor honden om los te lopen bij speel- en sportplekken.

Hoe vies is het tenslotte, als je kind na het buitenspelen thuiskomt met hondenpoep aan schoenen of kleding? Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de vele honden die in de wijk wonen, daar poepen waar het mag, en dat de opruimplicht serieus wordt genomen door de baasjes!

Overigens loopt er momenteel in de Bonsen Hoek een proef met dispensers met gratis hondenpoepzakjes. Als hierdoor de overlast van hondenpoep vermindert, zouden ook in andere wijken dispensers in de openbare ruimte kunnen worden opgehangen.